Политическа география на средновековната българска държава. II част (1186—1396)

Петър Коледаров

 

Показалец на личните имена

 

С разредка са дадени имената на съвременните автори

__А___Б___В___Г___Д___Е___З___И___Й___К___Л___М___Н___О___П___Р___С___Т___У___Ф___Х___Ц___Ч___Ш___Ю___Я_

 

__A___B___C___D___E___F___G___H_ __I_ __J___K___L___M___N___O___P_ __Q___R___S___T___U___V___W_ __X___Z_

 

А.

Абулфеда, Исмаил. араб. географ 13, 87—88, 99, 117—118, 122

Августин Блажени, църковен писател 122

Аврамов, В. 12, 39, 89

Аврелиан (270—276), рим. имп. 21

Агатоновић, Рад. 54

Агура, Д. 13—14, 22, 29

Алберих, френски летописец 46, 53, 66

Александър, брат на цар Иван Асен II 26, 51, 60, 66, 75

Алексий III Ангел (1195—1203), виз. имп. 40, 42, 44

Алексий, бълг. севаст в Станимака 58

Алексий Апокавк, виз. доместик на запада и държавник 97

Алексий Аспиет, виз. военачалник 41, 46

Алексий Врана, виз. военачалник 36

Алексий Гид, виз. военачалник 40

Алексий Слав, мелнишки деспот 26, 51—53, 55, 58, 118—119

Али паша, осм. военачалник I 11??

Ал-Казвини вж. Захария ибн-Мохамед ибн-Махмуд

Ал-Отари, араб. писател 100

Амедей VI Савойски („Зеленият граф”) 104—105, 110, 119—120

Анна-Мария, бълг. царица, съпруга на Иван Асен II 54, 62, 66

Анна. бълг. царица, съпруга на Михаил III Шишман Асен 92—93, 95-96

Анна Комнина. виз. писателка 16, 18, 32—33, 47, 49

Анна, дъщеря на Бела IV и съпруга на Ростислав Михайлович 72

Анна Палеолог, дъщеря на имп. Михаил VIII Палеолог 71

Анна Савойска, съпруга на имп. Андроник III 97, 102

Анна, сестра на крал Филип II Август 47

Анастасиевић, Д. Н. 90

Ангели, виз. владетелско семейство 50

Ангелов. Б. Ст. 57

Ангелов, Д. 6, 7, 9—10, 16, 28—30, 33, 39, 53, 55, 57, 63, 77, 83, 95, 97, 101—103, 106—107, 110—111, 126

Ангелов, П. Д. 84, 91, 98, 107

Ангелова, Ст. 20

Андреев, В. 58

Андреев, Й. 30, 58, 84

Андреев, М. 10—11, 58

Андрей (Ендре) II (1204—1235), унг. крал 23, 43, 53—56, 60

Андрей Гропа, охридски феод. владетел 110, 120

Андрей II Музаки, алб. феод. владетел 108, 110

Андроник I Комнин (1183—1185), виз. имп. 29

Андроник II Палеолог—Стари (1282—1328), виз. имп. 81—84, 89—91, 93

Андроник III Палеолог—Млади (1328—1341), виз. имп. 74, 86, 91—97, 119—120

Андроник IV Палеолог (1376—1379), виз. имп. 104, 111

Андроник Комнин, заместник-управител на катепанство България 22, 40

Анжело ди Сполето, францискански монах 88

Ансберт, каноник и кръстоноски писател 16, 37—39

Антим, втори угровл. митроп. в Северин 24, 86, 105

Антoлјак, С. 107

Анхелино де Далорто, каталонски картограф 123—125

Априн, виз. протовестиар 80

Аргиров, Ст. 109

Асен I (1187—1196), бълг. цар 12, 29 38, 40—41, 50—51, 116—118

Асеневци, бълг. владетелско семейство 5—6, 9, 13, 15, 18—19, 26, 29—80, 84, 92—114, 123

Аспарух (678—700), бълг. хан 5, 29, 102, 11З, 122, 124

Атанасов, Щ. 126

Ахмед Джевдет, осм. летописец 111

Аюбидска араб. династия 38

 

Б.

Баласчев, Г. Д. 46, 69—70, 74, 82, 97, 109, 111

Балдуин I Фландърски (1204—1205), лат. царигр. имп. 43—44, 51

Балдуин II (1228—1205), лат. царигр. имп. 55—56, 59, 77, 90

Балик, карвунски феод. владетел 26, 84, 102, 116

Балшичи, зетски феод. владетели 85, 110

Барбери, Антон, сметководител на Амедей VI 105

Бар Хебреус, араб. картограф 123

Басараба, бълг. бан на угровласите 22, 24—25, 63 вж. Литовой Басараба

Басараба, угровл. воеводско семейство 117

Бату, хан на тат. „Златна орда” 63—64, 66—67, 78

Башић, M. 54

Баязид I Йълдъръм (1389—1402), осм. султан 112—113, 120—121

Бела III Алексий (1172—1196), унг. крал 22, 28, 40

Бела IV (1235—1270), унг крал 20, 23, 25, 53, 59—60, 63—64, 66, 71—72, 78

Бела Ростиславович, унг. бан на Мачо и Кучо 77, 79

Белаур, бълг. болярин, брат на Михаил III Шишман Асен 26, 85, 94—96, 99

Белота, бълг. болярин 9, 11, 26, 40

Берке (1255—1266), хан на тат. „Златна орда” 78

Богдан, жупан в Никопол 11

Богдан, феод. владетел на Долни Вардар 106, 120

Божилов, Ив. 10, 13—15, 26, 34, 38, 40, 43, 45, 83, 86—87, 92, 95—96

Божић, Јов. 107

Бойчева, П. 86—87

Бонифаций Монфератски, ломбардски маркграф и солунски крал (1204—1207) 44—46

Борил (1207—1218), бълг. цар 12, 23, 38, 48—54, 60, 116—119

Борис I (852—889), бълг. владетел 49

Босило 94 вж. Войсил

Бранко Младенович-Радич (Радохна), сръб. севастократор. феод. владетел на Браничевската обл. 106

Броунинг, Р. 97

Буджек, тат. военачалник 24, 63

Бури, тат. военачалник 24, 63

Бурмов, Ал. 6, 80, 83, 85, 90—95, 104

 

В.

Василий, търн. архиепископ 32, 35, 38, 59

Василий II Българоубиец (976—1025), виз. имп. 15, 30—31, 34. 37, 49—50, 101

Василий Бамбулинос, мелнишки севаст 10

Василий Ватаци, виз. военачалник 40

Васильевский, В. Г. 18, 29, 31, 55, 58—59, 72, 87

Велков, Ив. 12

Вельо, бан в Родопската обл. 11

Венедиков, Йорд. 27

Вернадский, Г. 68

Весконте, Пиетро, итал. картограф 125

Вилардуен, Жофроа дьо, маршал на Романия и кръстоноски писател 34, 37, 44—48

Вилардуе, Вилхелм дьо, ахайски феод. владетел 61, 76—77

Вилхелм Йоанис Лонги, андренски летописец 46

Владимир, севаст в Мелник 10

Владислав (Ласло) II (1162—1163), унг. анти-крал на Стефан II 22

Владислав (Ласло) IV (1272—1290), унг. крал 79, 84

Владислав I (Влайку) (1364—1377), угровл. воевода 25, 86, 94, 102, 105

Владислав Граматик, бълг. книжовник 11

Владислав, сръб. Княз, братовчед на Стефан Урош III 93

Владислав (Ласло), унг. воевода 78

Влайко (Влайку) вж. Владислав I Влайку 102

Войнов, М. 29

Войсил, бълг. болярин, виз. „деспот на Мизия” 80, 83, 90—92, 94

Волынкин, Н. 72

Врана, дук 47 вж. Алексий Теодор

Вук Бранкович, феод. владетел на Призрен и Косово поле 106, 110, 117

Вукан, вел. жупан на Рашка 43

Вълкашин Мрънявченич, прилепски крал 106, 108—110, 120

Вълов, В. 48

 

Г.

Гагова, Кр. 74, 93

Гаспароти, Томасо, итал. картограф 123

Гвидо Пизански, итал. географ и картограф 122

Георги I Тертер (1280—1292), бълг. цар 26, 73, 78, 80—84, 92, 119

Георги II Тертер (1322—1323), бълг. цар 23, 91, 118

Георги Акрополит, виз. историк 12, 28—29, 34—35, 38—39, 45—48, 50—51, 53—59, 61, 63, 65, 67—75, 94, 107, 115, 119

Георги Войтех, бълг. въстанически вожд 116

Георги Вриений, виз. стратег 92

Георгиева, С. 97

Георги Камонас, алб. първенец 10

Георги Пахимер, виз. историк 26, 35—36, 56, 70—71, 74—75, 79—82, 84, 89, 118

Георги Скилица, виз. летописец 38

Герасимов, Т. 82

Гервазий от Тилбъри, англосакс. писател и картограф 122—124

Герман II, царигр. (никейски) патриарх 59

Гецић, М. 85

Гиберт, абат и кръстоноски писател 35

Гилелмо Солери вж. Солери, Гилелмо

Гин, син на Прон, архонт на Круя и Албанон 10, 49

Гин Музаки, алб. книжовник 108

Голем (Гулемос), феод. владетел в Круя 71

 

128

 

 

Горина, Л. В. 79, 105

Горянов, Б. 97

Греков, Б. Д. 67—68

Григорий Низиазин, царигр архиеп. и богослов 70

Григорий IX, рим. папа (1227—1242) 20, 54—55, 59—62, 64

Григорий Цамблак, бълг. книжовник в Молдава и Русия 99

Грот, К. Я. 18

Грујић, Рад. 43, 54, 69—70

Гулемос вж. Голем

Гургур, феод. владетел на Охридската обл. 106

Гуюк, тат. велик хан 66

Гълъбов, Ив. 103

Гюзелев, В. 6, 11, 13, 16, 18, 25, 42, 45, 48, 52, 59—62, 64, 66, 68—69, 72—73, 75—77, 84, 86, 90—91, 93, 96, 98, 102, 104—105, 109—110, 112, 126

 

Д.

да Кариняно, Джовани, итал. картограф 124

Дамян, бълг. воевода 77

Дан I (ок. 1383—1386), угровл. воевода 111

Данаил, угровл. митроп. 87

Дандоло (Дандуло), Енрико, венец. дож 45—46

Дандоло Андрей, венец. дож (1345—1354) и летописец 61, 66, 107

Данило I, сръб. архиепископ 69, 81—83, 93

~ продължител 95, 106

Даничић, Ђ. 52, 69, 81—83, 93—95, 106

Данчева-Василева, А. 45—46, 48, 51—53

де Виладесте, Мека, каталонски картограф 125

Державин, H. С. 6

Дерменджиев, Хр. 124

де Ферари, Франческо, владетел на Падуа 102

Дечев, Д. 88—89

Деян, сръб. севастократор 110

Деянови, бълг. болярско семейство 109, 120 вж. и Константин и Иван Драгаш Деянови

Джакомо Доро, венец. морски военачалник 75—76

Джамбов, К. 97

Джанибек, хан на тат. „Златна орда” 78

Джонов, Б. 102—103, 108

Джувайни. А., персийски писател 24

Джучи Темучин, тат. хан 63, 67

Димитров, Б. 74, 123

Димитър, феод. владетел в Албанон 70

Димитър Кидонис, виз. държавник и писател 104

Димитър (Михаил) Дука Кутрул, виз. деспот 89

Димитър Комнин ( 1244—1246), солунски деспот 68—69

Димитър, тат. бег в Бесарабия 99

Димитър Хоматиан, охридски архиепископ на цяла България 45, 48, 50, 59—61, 70

Динић, M. 82, 84, 94, 97

Дионисий, унг магистър 60

Добрейша, поп, бълг. книжовник 59

Добромир Хриз, феод. владетел в Просек 9, 11, 26, 37, 42—43, 51, 119

Добротица, деспот, феод. владетел в Карвуна 84, 86, 102, 105, 110, 116

Доментијан, сръб. житиеписец и ученик на св. Сава 52, 60

Достян, И. С. 104

Драг (Драгаш) (ок. 1352—1358), молдовски воевода 23, 101

Драгота, бълг. болярин и виз. управител на Сяр и Мелник 68, 73

Дринов, M. 111

Дуйчев, Ив. 6, 7, 9—10, 29—31, 36, 43—44, 47—49, 51—58, 66, 69—70,

74, 78, 92, 96, 102, 104—105, 110—112, 124, 126

Дука, виз. владетелско семейство 50, 115

Дуклянски презвитер, черногорски летописец 21

Дърман, бълг. болярин и феод. владетел на Браничевската обл. 26, 79—80, 83, 117

дьо Брашьо, Пиер, велможа в Лат. царигр империя 44

дьо Бриен, Жан (Йоан), ерусалимски крал 55—56, 59, 62

дьо Валансиен, Анри, кръстоноски писател 45, 51—52

дьо Вилардуен вж. Вилардуен

дьо Гизиа, Якоб, кръстоноски хронист 46

дьо Клари, вж. Робер дьо Клари

дьо Куртене, Пиер, граф на Оксероа 53

дьо Куртене, Робер (1221—1228), лат. царигр. имп. 53, 55

дьо Стрьом, Жирар, лат. пловдивски херцог 48, 51, 55

дьо Три, Рене, фламандски рицар-кръстоносец, лат. пловдивски херцог 45—48, 51

Дякону, П. 82, 84

 

Е.

Евстатий Солунски, виз. писател 19

Евтимий Търновски, патриарх 17, 30, 41, 46—47, 49, 56—57, 59, 87, 112—113, 118

Егидий, капелан от Перуджия 55

Егоров, В. Л. 63, 66—67, 78, 82—83

Елена, дъщеря на Стефан II Неман, съпруга на цар Асен I

Елена, дъщеря на цар Иван Асен II, съпруга на имп. Теодор II Ласкарис 56, 61, 72

Елена, дъщеря на цар Георги I Тертер, съпруга на крал Стефан Урош III Милутин 82—83

Елена, сестра на цар Иван Александър-Асен и съпруга на Стефан Душан 96, 98, 106, 109, 120

Елисавета (Ержибет), съпруга на унг. крал Бела IV 86

Елтимир, крънски деспот 25—26, 83—85, 89—90, 118

Емерих (Имре) (1196—1204), унг. крал 19, 43—45

Енвери, осм. летописец 98

Ержибет вж. Елисавета

Ерсеги, Г. 53

Ефраим Монах, виз. поет-летописец 55—56, 58, 68, 73, 119

 

Ж.

Жаворонков, П. И. 68, 76

Живкова, Л. 102, 105

Жуглев, К. 45

 

З.

Занетов, Гавр. 106

Захариев, Ст. 110

Захария ибн-Мохамед ибн-Махмуд (ал-Казвини), араб картограф 122—124

Зигел, Ф. 107

Златарски, В. Н. 6, 9, 16, 18—19, 22—25, 29, 31, 33—49, 51—56, 58—62, 67—80, 94—95, 98

Зухенвирт, Петер 86

 

И.

Иакинт, епископ на Вичина и угровлашки 24

Ивайло (1278—1279), бълг. цар 77, 79—81

Иван Асен II (1218—1241), бълг. цар 9—14, 19, 23—26, 35, 49, 51, 53—72, 75—76, 79, 92, 103, 116—119, 121

Иван Асен III (1279), бълг. цар 77, 79—80, 90, 118

Иван Владислав (1015—1018), бълг. цар 15

Иван IV Смилец (1298—1299), бълг. цар 83

Иван Стефан (1330—1331), бълг. цар 67, 97

Иван Александър-Асен (1341—1371), бълг. цар 9, 11, 24—26, 38, 67, 86, 90, 94—105, 108, 110, 117, 119—120

Иван Срацимир (1371—1396), видински цар 24, 26, 67, 85—87, 102—105, 110—113, 116, 120—121

Иван Шишман (1371—1396), търновски цар 24, 26, 67, 85—87, 102 105, 110—113, 116—117, 120—121, 124—125

Иван IV Грозни, рус. цар 68

Иван Асен, син на Иван Алексанлър-Асен 103

Иван Драгаш, велбъждски феод. владетел 106, 110

Иван Рилски, св. 11, 30, 38, 106

Иван Русинът, бълг. воевода 91—93

Иван Тихомир, бълг. велможа 70 вж. Тих (Тихомир)

Иван Углеша, сръбски феод. владетел 105, 108—110, 120

Иванко, бълг. болярин, виз. управител на Пловдивската и Родопската обл. 42, 118

Иванко (ок. 1385—1393), добруджански деспот 111, 116, 120

Иванко Басараба (ок. 1310—1352), угровл воевода 26, 94, 102—103, 117

Иванов, Йорд. 9—10, 49, 51, 57—58, 66, 69—70, 81, 94, 105—107, 109—110, 126

Ивашинус (Йоаким), унг. граф 53

Идриси, Абу Абдаллах, Мохамед (ал-Идриси), араб географ 48, 122

Иззеддин (Азатин) II Кай Кавус (Кайкус), селдж тур. султан 78

Иларион Мъгленски, св. 46, 49—50, 57, 60, 118

Ильинский, А. 9, 57, 69, 72, 106

Инкова, В. 48

Инокентий III, рим. папа 23, 29, 32, 40—46, 51, 64

Инокентий IV, рим папа 25, 66

Иречек (Јиречек), К. Й. 6, 12, 21, 29, 31—34, 39, 42, 47, 51, 68, 70, 72, 74—76, 80, 85, 88, 90, 92, 95—97, 101—103, 106, 108, 111

Ирина Комнина, съпруга на цар Иван Асен II 62, 67, 69—70, 73—75, 92

Ирина, дъщеря на Теодор II Ласкарис, съпруга на цар Константин Тих

Асен 76, 78

Исак II Ангел (1185—1195), виз. имп. 28—30, 36—40, 44, 50

Исак Комнин, кипърски феод. владетел 28, 36

Исак Комнин, севастократор, виз. военачалник 41

Исая Сярски, бълг. книжовник 109

Исмаил Абулфеда вж. Абулфеда

Ихчиев, Д. A. 111

Иширков, Ан. 106—109

 

Й.

Йероним Блажени, църковен писател 123

Йоаким I, търн. патриарх 59, 61—62

Йоаким III, търн. патриарх 83

Йоан Цимисхий (969—976), виз. имп. 15

Йоан III Дука Ватаци (1222—1254), никейски виз. имп. 55—56, 61—62, 66—72

Йоан IV Ласкарис (1258—1261), никейски виз. имп. 75—77

Йоан V Палеолог (1341—1391), виз. имп. 102, 104, 110, 119

Йоан VI Палеолог (1347—1354), виз. имп. вж. Йоан Кантакузин

Йоан Ангел, виз. севастократор 36, 50

Йоан Зонара, виз. историк 68

Йоан Каземарински, папски пратеник 43

Йоан Каматир, царигр патриарх 44, 50

Йоан Кантакузин (Йоан VI Палеолог), виз. имп. и историк 23, 91—99, 101—102, 106—107, 120

Йоан Кантакузин, кесар 36

Йоан Кинам, виз. писател 18, 21—22

Йоан Комнин, солунски имп. и деспот 62, 67—69

Йоан Комнин, севастократор, феод. владетел в Тесалия 81

Йоан Комнин-Асен, феод. владетел в Авлон 108

Йоан Палеолог, севастократор, брат на имп. Михаил VIII 71, 73, 77—78

Йоан Плитос, дук на Круя 10

Йоан Поливотски, св. 41, 47, 49—50, 118

Йоан Скилица, виз. летописец 15—16, 48

Йоан Спиридонаки, виз. управител на Смолянската обл. 42

Йончев, Л. 80, 91—93, 96—98, 103

Йорданов, В. 109

Йосиф, бълг. книжовник в с. Равне, Охридско 59

Йосиф Трониац, сръб. йеромонах 109

 

К.

Каганов, П. И. 63

Кадан, тат. военачалник 24, 63—64

Кай, монголски владетелски род 18

Калиман (Коломан) Асен (1241—1246), бълг. цар 66—68, 119

Калиман, братовчед на Михаил II Асен 75 вж. Калоян; Коломан II

Калист, царигр. патриарх 24

Калман, син на крал Андрей II унг. 54

Кало-Петър 38 вж. Петър II

 

129

 

 

Калоян (Иваница) (1197—1207), бълг. цар 12, 19—20, 26, 29—30, 32, 35, 39, 41—51, 59—62, 68—69, 71, 116—119, 123

Калоян, бълг. севастократор, управител на Средецката обл. 25—26, 66, 70, 73, 75

Карацић, Ер. 94

Карл I Анжу, неаполитански крал 78, 81

Карл (Шарл) Валоа, френски принц 123

Карл V, френски крал 123

Карпини, Плано, итал. пътешественик и писател 67

Карышковский, П. О. 79

Кеген, печенежки вожд 16

Кекавмен, виз. писател 20, 22, 27, 31—32

Кера Тамара, дъщеря на цар Иван Александър-Асен 109—110

Килидж Арслан, селджукски тур. султан 38

Кираца, дъщеря на цар Иван Александър-Асен, съпруга на имп. Андроник Палеолог 104

Киселинчева, М. 99, 105

Киселков, В. Сл. 11

Климент Охридски 59, 61, 81, 94

Кнйежа, Ищван 21

Князьский, И. О. 20, 59—60

Ковачевић, Ј. 112

Ковачевић, Љ. 54

Кодов, Хр. 96

Кожухаров, Ст. 57

Коларов, Хр. 72

Коледаров, П, 5—7, 9—13, 15—16, 20—21, 30, 33, 35—37, 57, 60—61, 69, 74, 81, 85, 87, 98—99, 112, 122, 126

Коломан II 75 вж. Калоян

Коломан вж. Калиман

Комнини, виз. владетелско семейство 50, 67, 115

Константин Тих Асен (1257—1278), бълг. цар 9—11, 25, 68—71, 73—80, 92, 119—120

Константин VII Багрянородни (913—959), виз. имп. и писател 15, 74

Константин Ангел, виз. военачалник 40

Константин Бодин, вожд на бълг. въстание 30, 116

Константин Драгаш Деянов, велбъждски феод. владетел 106, 108—113

Константин Комнин, навпакстки феод. владетел 58—59, 62, 65, 67

Константин Костенечки, бълг. книжовник в Сърбия 85

Константин Палеолог, брат на Михаил VIII и виз. военачалник 76, 78, 81—82

Коронели, Винченцо де, итал. картограф 99

Косев, Д. 6, 126

Котаница (Котяница), виз. военачалник 73, 81—83

Котян (Котан, Кетен), куманскн хан 63

Кракра Пернишки, бълг. болярин 15

Крум (ок. 800—814), бълг. хан 86

Крескес, Абрахам и Яхуда, каталонски картографи 123

Кубер, прабълг. вожд 29

Куделин, бълг. болярин и феод. владетел на Браничевската област 26, 79—80, 83, 117

Kуев, К. 90

Кузев, Ал. 13, 18, 99—100, 103, 111—112

Кулаковский, Ю. И. 72

Куман, бълг. воевода 77

Кутлубег, тат. първенец в Крим 99

Кънчо, бълг. воевода 77

Кънчов, В. 66, 74

 

Л.

Лаврентий, магистър и унг. военачалник 76

Ладислав, седмиградски воевода 105

Лазар (1371—1389), сръб. княз 106, 111—112, 120

Лала Шахин, осм. бейлербей на Рум-или и военачалник 110

Лаоник Халкокондил, виз. историк 105

Ласкарис, M. 10, 39, 58, 69, 83

Лев I (1270—1300), галички рус. княз 88

Лев II (ок. 1308), галички рус. княз 88

Ледерер, З. 63

Литаврин, Г. Г. 9, 16, 20, 27—29, 33, 36

Литовой Басараба, бълг. воевода на угровласите 25, 59—60, 64

Лопарев, Хр. 77

Лъв Ватаци, виз. стратег 21—22

Лъв, кардинал и папски пратеник 43—44

Лъв Манастириот, виз. писател 30

Любарский, Я. Н. 32

Людовик (Лайош) I Велики (1342—1383), унг. крал 86—87, 99, 102—105

 

М.

Мавродин, В. В. 63

Мавродинова, Л. 85, 109—110

Мавро Орбини, абат и южнославянски историк 106

Макарий, антиохийски патриарх 85

Макарий Мелисин, монемвасийски митроп. 108

Mаксимовић, Љ. 10, 26, 107

Макушев, В. В. 81

Манастър (Манастрас), кумански воевода 48

Маниак, кумански вожд 47

Мануил I Комнин (1143—1180), виз. имп. 12, 18, 21—22, 28

Мануил II Палеолог (1391—1425), виз. имп. 110

Мануил I Комнин, трапезундски виз. имп. 66

Мануил Камица, виз. велможа 43

Мануил Комнин, солунски бълг. деспот 12, 55, 58—62, 65, 67, 118—119

Мануил Фил, виз. поет 12, 73 74, 77, 80—81, 118

Манфред, сицилийски крал 76

Маргарита, дъщеря на крал Бела III и съпруга на имп. Исак II Ангел 28

Мария, сестра на Михаил VIII Палеолог и съпруга на цар Константин Тих Асен 78—80

Мария, дъщеря на Ростислав Михайлович и съпруга на цар Михаил II Асен 72

Мария-Анна, дъщеря на крал Адрей II и съпруга на цар Иван Асен II 54

Мария Белослава, дъщеря на цар Иван Асен II и съпруга на деспот Мануил Комнин 55, 58

Мария, дъщеря на цар Иван Асен III и съпруга на Роже дьо Фльор 90

Мария, съпруга на имп. Михаил IX 93

Мария, дъщеря на Андроник III Палеолог 96

Марко (Крали Марко), прилепски феод. владетел 106, 108—113

Матей Мирейски, виз. житиеписец 56

Медичи, Лоренцо 123

Меламед, Г. 64

Менгу Тимур (1280—1281), тат. велик хан 82

Мехмед Нешри, осм. летописец 103

Мечев, К. 113

Миков, В. 6, 126

Милев, Ал. 40. 59

Милев, Хр. 6

Милетич, Л. 13—14, 17, 22, 25, 29, 102—103

Mилкова, Ф. 10

Милош Обилич, сръбски велможа 112

Mирковић, Лазар 69, 81—83, 95, 106

Мирослав, сръб. жупан 39

Мирчо Великий (1386—1418), угровл. воевода 103, 111—113, 120—121

Михаил II Асен (1246—1257), бълг. цар 25—26, 64, 66—75, 118—119

Михаил III Шишман Асен (1323—1330), бълг. цар 23, 25, 67, 84—86, 91—96, 99, 116, 118, 120, 124

Михаил, син и съцар на Константин Тих Асен 79—80, 84

Михаил Асен, син и съцар на Иван Александър-Асен 96, 102—103

Михаил VIII Палеолог (1258—1282), виз. имп. 46, 68, 71, 75—81, 107

Михаил IX Палеолог, съимператор на Андроник II 90, 93

Михаил I Ангел Дука Комнин (1204—1214), артенски (епирски) деспот 50, 52—54, 58, 118

Михаил II Ангел Дука Комнин (1231—1268), артенски (епирски) деспот 58, 62, 67, 69, 71, 74, 76—77

Михаил Ангелович (погреш. Абогович), сръб. велик воевода 85

Михаил Асен, виз. управител на Просек, Велес и Щип 93, 120

Михаил Аталиат, виз. писател 16, 18

Михаил Войн, бълг. св. 92

Михаил Всеволодович, галичко-волински рус. княз 72

Михаил Глава Тарханиот, виз. военачалник 74, 77—78, 80—81

Михаил (Димитър) Дука Кутрул, виз. деспот 89

Михаил Константинович от Островица, сръб. писател 108

Михаил Палеолог, управител на Загора 105, 119

Михаил Ритор, виз. писател 18

Михайлов, Ем. 13. 72

Mихаљчић, Р. 106

Михнева, Р. 99

Мицо, бълг. болярин 74—77, 79

Мишеслав, бълг. воевода на угровласите 24—25

Младенов, Ст. 17

Мойсей Хоренски (Хоренаци), арменски историк 124

Момчил, воевода от Ивайловата войска 77

Момчил, бълг. воевода в Родопската и Беломорската обл. 98

Мошин, В. 91

Морден, Робърт, англ. картограф 99

Мурин, виз. протовестиарий 80

Мрънявченичи, владетелско семейство 109 вж. Вълкашин, Ив. Углеша, Марко

Мурад I (1352 или 1359—1389), осм. султан 110—112, 120—121

Мускес, Филип, френски поет-хронист 25, 46, 61, 64

Мутафчиев, П. 6, 9, 11—12, 16—17, 29, 31—32, 34, 37, 39, 42, 46, 51—52, 54— 55, 60, 70, 75—76, 78—82, 84, 87, 89—90, 92—93, 96—99, 102, 105, 107, 110—112

Мушмов, Н. 67

 

Н.

Нарад, граф. унг. военачалник 40

Насонов, А. Н. 87

Негоя Басараб (1512—1521), угровл. воевода 22

Недков, Б. 48

Немановичи, сръб. владетелско семейство 106, 109, 118

Нестор, виз. велможа 16

Никита Карантинос, виз. писател 74

Никита Хониат, виз. историк 11—12, 16, 22, 28—31, 33—36, 38—43, 45—47, 49—50, 68, 114, 118—119

Никифор Вриенский, виз. историк 16, 35

Никифор Григора, виз. историк 23, 46, 50, 56—57, 61, 70, 73, 86, 93—97, 99, 107

Ников, П. 6, 24, 29, 31, 37, 39—40, 43, 48, 51, 53—54, 56, 59—61, 66, 70—72, 75—85, 87—88, 91—96, 104, 110—112

Никодим Тисмански, йеромонах 87, 105

Никола Алтамонович, сръб. феод. владетел на Хум 106

Никола Мито, бълг. протосеваст в Мосинопол 10

Никола, унг. воевода 78

Николае Александру Басараба (1352—1364), угровл. воевода 24

Николаев, Вс. 29

Николов, Йорд. 43

Новаковић, P. 39—410, 51, 54

Новаковић, Ст. 39, 53, 102, 104, 107

Ногай, темник от тат. „Златна орда” 67, 79—83, 117, 119

Нозайри, араб. писател 99

 

О.

Обилич вж. Милош Обилич

Олгред, литовски вел. княз 99

Орда, тат. военачалник 24, 63

Орманджиев, П. 6, 98

Орхан (1326—1362), осм. султан 104

Острогорски, Г. 60, 98, 106, 109—110

Отокар II, чешки крал 71, 76

 

130

 

 

П.

Палаузов, Ст. H. 72

Панис, Огерий, генуезки летописец 46

Пастухов, Ив. 6

Паулер, Г. 75

Пашуто, В. Т. 72, 75

Пенаков, Ив. С. 14

Петахия, пътешественик 19

Петер Химфи, унг. бан на Видинската обл. 86

Петка Търновска (Парашкева Епиватска), св. 49, 56—57, 59—60

Петкова, Ил. Л. 73

Петров, П. Хр. 10, 39—40, 69—71, 74—80, 111

Петър I (927—970), бълг. цар 15, 30, 44, 88

Петър II (теодор, Калопетър) (1186—1197), бълг. цар 9, 12, 26, 29—36, 38, 41, 50, 116—117

Петър Делян, син на Гаврил Радомир 30, 116

Петър, бълг. севастократор 26, 67, 124

Пицигани, братя италиански търговци и картографи 100, 123

Подобедова, О. И. 59

Полевой, Л. Л. 67

Попов, Ат. Т. 12, 47, 89, 90, 92

Попов, Г. 109

Попов, K. 11

Попов, С. Ст. 6

Попруженко, М. Г. 38, 53, 58, 61, 102, 110

Прашков, Л. 97

Пресиан (836—852), бълг. хан 49

Примов, Б. 22, 31—32, 34, 44—45, 47

Прокофьев, В. Г. 72, 75

Птолемей, Клавдий, ант. географ 35

Пудила, влашки първенец 33

 

Р.

Рад (Раду) I (ок. 1377 — ок. 1383), угровл. воевода 102—103

Радич Бранкович, сръб. велможа 117

Радослав, брат на цар Смилец 80, 83—84

Радослав Хлапен, феод. владетел в Южна Македония 106, 110, 120

Радул, угровл. воевода 86

Радулф, англ. абат и летописец 46

Раду Негру, легендарен угровл. воевода 22—23

Радченко, К. 49. 57

Разбойников, Ан. Сп. 47, 56

Раичић, Ј. 106

Раксин, бълг. севастократор 94—95

Рамун, „херцог на власите” от германския епос 34

Ранулф Хигден (Хигеден), англосаконски историк и картограф 123

Расовский, Д. 19—20, 37

Рафаилович, И. А. 20

Рашид ад-Дин, персийски историк 24—25, 59—60, 63—64

Рейнолд, унг. воевода 78

Ричард де Бело, Халдингъм и Лафорд, англосаксонски картограф 123

Ришер, монах в Сенонския ман. и летописец 66

Робер Аутисиодорски, каноник и летописец 46

Робер дьо Клари, кръстоноски писател 34, 44—46, 53

Роберт (1308—1342), унг. крал 101

Роберт вж. дьо Куртене, Робер

Рогерий, архидякон на Варад 63, 66

Рогерий, сплитски архиепископ 66

Роже дьо Фльор, каталонски велможа, виз. наемник 90

Роман Мстиславич, новгородски (1168—1169) и (1170—1205) волинско-

галички княз 42, 43

Ростислав Михайлович, бълг. болярин, унг. васал 26, 72—77, 116

Рубрук, Вилхелм, францискански монах и пътеписец 44, 64, 66—67, 72, 99

Руварац, Ил. 109

Рюриковци, рус. владетелско семейство 72

Рыкман, З. А. 20

 

С.

Саадедин, осм. историк 108—109

Сава, сръб. архиепископ 39, 51, 58, 60, 109

Сакъзов, Ив. 87—88, 106

Самуил (997—1014), бълг. цар 30, 44, 118

Санудо Стари, Марино, итал. географ 125

Сара-Теодора, съпруга на цар Иван Александър-Асен 103

Саръ Салтък, бекташки св. 78

Саца (Сацас), въстанически вожд 16

Светослав вж. Теодор Светослав Тертер

Светослав Игоревич (964—972), киевски рус. княз 88

Сенеслав, бълг. воевода на угровласите 25, 59—60, 63—64 вж. Мишеслав

Сеслав (Всеслав), въстанически вожд 16

Сигизмунд (Жигмонд) (1387—1437), унг. крал и имп. на Св. Римска империя 112—113, 120—121, 124

Симеон Великий (893—927), бълг. цар 44, 50—51

Симеон (Синиша) Урош Палеолог, феод. владетел в Тесалия 106

Симеон, сръб св. 109 вж. Стефан Неман

Симитчиев, К. 109

Симонида, дъщеря на имп. Андроник II, съпруга на Стефан Милутин 83

Синадин, виз. управител на Несебър 96

Сиргиан, виз. стратег 95—97

Скабаланович, Н. 9

Слав вж. Алексий Слав

Слав, бълг. столник 58

Смилец (1292—1298), бълг. цар 78, 80, 83, 90

Снегаров, Ив. 59—60, 69, 94, 109

Солери, Гилелмо, итал. картограф 124—125

Соловјев, А. В. 40, 107

Срацимир, бълг. деспот. управител на Крънската обл. 26, 90, 95

Срацимир Балшич, сръб. феод. владетел на Шкодра 85

Стан, бълг. воевода 77

Станислав, бълг. книжовник 106

Станојевић, Ст. 39, 58, 60, 76, 81—82, 84, 93—94, 106

Стефан (Ишван) I (997—1038), унг. крал 15, 101

Стефан (Ищван) IV (1162—1172), унг крал 22

Стефан (Ишван) V (1270—1272), унг. крал 76 79

Стефан I Неман, сръб. велик жупан (ок. 1167—1196) 28, 39, 54, 117

Стефан I Неман Първовенчани (1196 — ок. 1228), сръб. крал (от 1217 г.) 39—40, 43, 49, 51—60, 70

Стефан Радослав (ок. 1228—1234), сръб. крал 60

Стефан Владислав (1234—1243), сръб крал 60—61, 118

Стефан Урош I (1243—1276), сръб. крал 70—72, 75

Стефан Драгутин (1276—1282), сръб. крал и унг. васален владетел на Белградската обл. 81—83, 117

Стефан Урош II Милутин (1282—1321), сръб. крал 43, 69—71, 81—85, 91—93, 117, 119—120

Стефан Урош III Дечански (1321—1331), сръб. крал 83, 92—96, 120

Стефан Урош IV Душан (1331—1355), сръб. крал и цар 26, 94, 97—98, 101, 104—109, 117—120

Стефан Урош V Луди (1355—1371), сръб. цар 105

Стефан Лазаревич (1389—1395), сръб деспот 85, 108, 113

Стефанов, Ст. 6

Стоименов, Д. 122

Стојановић, Љ. 72, 85, 106

Срацимир Балшич, сръб. феод. владетел 85

Стрез, бълг. севастократор 26, 51—55, 119

Cуботић, Јован, сръб. народен певец 94

Сюзюмов, М. Я. 29

Сюлейман I Кануни, Законодател или Великолепни (1520—1566), осм. султан 33, 104

Сырку, А. П. 57, 59

 

Т.

Татуш (Татимир или Халил), въстанически вожд 16

Тарановски, Т. 107

Твърдко Вукович (1353—1391), босненски крал от 1377 г. 111, 120

Тамерлан вж. Тимурленг, Тимурбей

Теодор 30 вж. Петър II

Теодор Светослав Тертер (1300—1322), бълг. цар 25—26, 80, 82—92, 99, 118

Теодор Ангел Дука Комнин (1214—1230), епирски деспот и солунски имп. 48, 54—59, 61, 65, 67, 69, 71, 107, 118—119

Теодор I Ласкарис (1204—1222), виз. никейски имп. 46, 48, 55

Теодор II Ласкарис (1254—1258), виз. никейски имп. 61, 70, 72—76

Теодор, бълг. болярин и феод. владетел в Карвуна 84, 102

Теодор Врана, виз. дук 47

Теодор Метохит, виз. велможа 8

 Теодор Петралифа, виз. велможа 55

Теодор Скутариот, виз. историк 34, 41, 66, 68, 119

Теодора-Анна, дъщеря на цар Иван Асен II и Ирина Комнин, съпруга на севастократор Петър 67

Теодора Палеолог, дъщеря на Михаил IX и съпруга на цар Теодор Светослав Тертер 90, 92

Теодора, дъщеря на Иванко Басараба и първа съпруга на цар Иван Александър-Асен 102—103

Теодора (Сара), втора съпруга на цар Иван Александър-Асен 103

Теодорих, католически епископ на куманите 20

Теодосий, монах, житиеписец 51—52, 60

Теодосий, серски митрополит 109

Теофан Изповедник, виз. летописец 124

Теофилакт Охридски, архиепископ на цяла България 81

Тервел (701—717), бълг. хан 37, 116

Тертер, син на деспот Добротица 84

Тертер-оба, кипчашки владетелски род 18

Тертеровци, бълг. владетелско семейство 26, 73, 78, 80—89, 101—102, 119—120

Тивчев, П. 16

Тизенгаузен, В. Г. 88

Тимурбег (Тимурленг, Тамерлан, 1206—1227), монголски владетел 63

Тимурташ бей, осм. военачалник 110

Тирах, печенежки хан 16

Тих (Тихомир), бълг. първенец в Скопие 70

Тихомир, бълг. въстанически вожд 116

Тихомиров, М. И. 87—88

Тихота, бълг. книжовник в с. Равне, Охридско 59

Тодоров, Гор. Д. 6, 57, 126

Тодоров, Н. 6, 126

Токту, тат. велик хан 83, 88

Тома, архидякон от Сплит 66

Томац, П. 110, 112

Томаш, унг. канцлер 53

Томоски, Т. 42, 74, 82, 93—94

Трифонов, Юрд. 85—86, 95, 102

Троицкий, С. В. 107

Тъпкова-Заимова, В. 16

 

У.

Угедей, тат. хан 63, 66

Углеша вж. Иван Углеша

Узбек (1313—1339), хан на тат. „Златна орда” 78, 95, 99—100, 117

Умур, осм. паша 97

Урекие, Григоре, молдавски летописец 13

Успенский, Ф. И. 29, 31, 33—34, 36, 48, 72, 75

 

Ф.

Феодоров, Г. Б. 67

Ферјанчић, Б. 45, 51, 85, 91

Филип II Август (1180—1233), френски крал 47

Филип, бълг. логотет 95

Фируз бей, осм. военачалник 113

Фра Мауро Камалдолезе, венец. картограф 21, 124

Франческо де Ферари, владетел на Падуа 102

 

131

 

 

Фридрих I Барбароса (1152—1190), герм имп. 37—39

Фридрих II Хохенщауфен, герм. крал (1152—1159) и имп. (1159—1196) 62

Фридрих Бабенбергер, австрийски маркграф 71

 

Х.

Хаджибег, тат. първенец в Крим 99

Хаџи-Васиљевић, Ј. 106

Хаджи Калфа, осм. писател 85, 109

Хайтов, H. 97

Хенрих (Анри д'Ено) (1205—1216), лат царигр. имп. 45—48, 51—54

Хектор, син на Янош, унг. велможа 53

Хлапен, вж. Радослав Хлапен

Хонорий III, рим. папа 60

Хрельо Охмучевич, сръб. феод. владетел в Изт. Македония 97—98

Христов, Д. 126

Христов, Хр. А. 6

Христов, Хр. Ив. 59, 61

Хынкъ, Г. 20

 

Ц.

Цанкова-Петкова, Ген. 10, 45, 47—48, 52, 57—59, 75, 126

Цветкова, Б. 82, 84, 89—91

Цонев, Б. 46, 96, 106

Цончев, Д. 12, 97

Цузмен II вж. Чъсмен

 

Ч.

Чака (1299), бълг. цар 82—83

Чака, унг. магистър 76

Чалъков, М. 27

Чангова, Й. 92

Ченгиз хан, монголски владател 24

Чилингиров, Ст. 106

Чолпанов, Б. 126

Чъсмен, бълг. болярин 9, 46, 119 вж. и Цузмен

 

Ш.

Шарл Валоа, френски принц 91

Шафаржик (Шафарик), П. Й. 94

Шилтбергер, баварски рицар 105

Шишић, Фр. 21

Шишков, Ст. H. 98, 110

Шишман-Срацимир, бълг. болярин, видински владетел 26, 79—80, 83—87, 91, 116

Шишмановци, бълг. владетелско семейство 79, 125

Шкорпилови, К и X. 12, 89—90

Шкриванић, Г. 21, 98, 106, 110

Штефэнеску, Шт. 38, 44

 

Ю.

Юсуф Садих ад-Дин (Саладин), араб. египетски халиф 38

 

Я.

Яков Светослав, бълг. деспот 25, 71, 74, 77—79, 116

Яков, серски митроп. 109

Якубовскийм А, Ю. 67—68

Янука, бълг. бан на София 111

Ћопић, Бр 33

 

 

A.

Andronik, A. 88

Angold, M. 68

Ahrweiler, H. 10, 50

Asbóth, O. 21

Asdracha, C. 35

 

B.

Bachmann, M. 39

Balard, M. 87—88

Bănescu, N. 9, 16—17, 22, 29, 31—32, 34

Barkan, Ö. L. 104

Barker, J. W. 26

Barnea, I. 33

Baudouin d'Avesne 45—46

Beldiceanu, N. 33, 104

Bekker, J. 56

Belgrano, L. T. 91

Bertusis, M. C. 97

Binder, P. 71

Bogdan, I. 13—14, 21, 25, 31, 102

Bolşacov-Chimpu, A. A. 18

Bosch, U. V. 91—92

Boue, A. 60

Boyl, J. R. 24

Božilov, Iv. 10, 45, 86, 88

Brand, C. M. 43, 50

Brătianu, C. I. 31, 86—88, 99, 102

Buchon, J. A.-C. 52

 

C.

Cankova-Petkova, G. 29, 61

Carabellese, Fr. 81

Carile, A. 44

Cončev, D. 47, 58, 72

Cowan, G. 28

Crone, G K 123

 

D.

Daicoviciu, C. 16, 22

Darcó, E. 104

Decei, A. 113

Dennis, G. T. 110

Densuşianu, Ov. 14, 108

Destombes, M. 127

Diaconu, P. 17—18

Dietrich, K. 10

Dölger, Fr. 31, 73, 90

Dragomir, S. 22, 31—33

Ducellier, A. 49

Dujčev, Iv. 48, 50, 52, 66, 87—88

 

E.

Eneholm, G. 46

Erszegi, Gu. 53

 

F.

Faral, E. 37, 127

Fejer, G. 25, 60

 

G.

Gautier, P. 31

Geanakopoulos, D. J. 76

Gerland, E. 48, 55

Giurescu, C. C. 23—24, 31

Gjzelev, V. 29, 44, 48, 62, 86—88, 90—91, 105

Górca, Olg. 88—89

Grecescu, C. 22

Grecu, A. вж. P. P. Panaitescu

Grecu, V. 108

Gyóni, M. 20, 31—33

 

H.

Hausen-Löve, A. A. 46

Heyd, W. 88

Hazard, H. M. 38

Hendrik, B. 46

Honides, G. H 46

Hopf, K. 108

Hurmuzaki, E. 24

Hussey, J. M. 28

 

I.

Inalcıik, H. 113

Iorga, N. 16—17, 22, 25, 31 33, 88, 102, 105

 

J.

Jireček. C. 32, 81—82, 106

Justinian, patriarch 24

Juvaini 83

 

K.

Kadlec, K. 11, 107

Kałužniacki, E. 30, 47, 49, 57, 59

Kamal, Y. 126

Karpozilos, A. 55

Každan, A. P. 36

Kniezsa, Ist. 21

Koledarov, P. 11—12, 16, 24, 35, 58, 74, 88, 102, 105, 122—124

Koppnayer, J. 99

Korablev, B. 9

Krantonelle, A. 40, 45

Kuzev, Al. 16, 48, 100, 110—111

 

L.

Laiou, A. E. 84, 89—91

Laurent, V. 88, 99

Laurer, Ph. 44

Lazarescu, E. 87, 105

Leib. B 32

Lelewel, J. 103, 122—123

Lemerle, P. 96, 98, 110

Leunclavius 111

Locnertz, R. J. 95—96, 111

Longon, J. 45, 51—52, 55, 126

Lotter, T. C. 99

 

M.

Malingoudis, Ph. 29, 31

Margos, A. 75, 80

Marianus Sanutus Torselus 56

Marsina, R. 54

Malschke, K. P. 97

Mavromatis, L. 81

Migne, J. P. 127

Melich, J. 21

Meyendorff, J. 103

Miklosich, Fr. 104

Milelilch, L. 15, 25, 34

Miller, K. 122—123

Minea, I. 101

Minieri Riccio, C. 81

Moravcsik, Gu. 105

Müller, J. 104

Murnu, G. 22, 31—32

Musachi, Giov. 108

 

N.

Nystazopoulou, M. 74

Năsturel, P. 16, 18, 22, 32

Neşculescu, C. 16

Nicol, D. M. 10, 28, 44, 46, 49—60, 62, 76

Nikov, P. 80, 90

Nordenskiöld, A.-E. 123

 

O.

Ohlson, M. D. 24

Oikonomides, N. 9 50

Onciul, D 14, 17, 21—22, 25, 31, 44, 64, 86

Ostrogorsky, G. 29, 31, 39, 44, 50, 69, 77, 81, 83, 89—90, 103, 113

 

P.

Panaitescu, P. P. ( = A. Grecu) 30—31, 108

Papadopoulou-Kerameos, A. 56

Pascu, Şt. 31

Paulova, M. 39

 

132

 

 

Peliot, P. 24—25, 83

Pertz, G. H. 126—127

Petit, L. 9

Pič, J. L. 31

Pitra, J. B. 50, 70

Polemis, D. Y. 70

Popescu, R. 22

Prawer, J. 56

Prinzing, G. 46, 52—53, 58

Pritsak, Om. 18

 

Q.

Quazvini, Mirza Muhamad 24

 

R.

Rásony, L. 24

Reinaud, M. 13, 86—87, 99

Richard, J. 56

Rosien, W. 122

Runciman, St. 81

 

S.

Sacerdoţeanu, A. 22

Šafařik, P. J. 22

Schnetz, J. 123

Schreiner, P. 38, 40, 104

Serbănescu, N. 24

Setton, K. H. 38

Serristori, L. 123

Seutter, G. M. 99

Simonescu, D. 22

Sinogowitz, B. 55

Solovjev, Al. 108

Sphrantzes, G. 108

Spuler, B. 24, 66—67, 78—79, 82—83

Sladtmüller, G. 7S

Ştefanescu, Şt. 17, 33, 38, 44

Steinherr, I. 104

Stiernon, L. 50

Stoilov, St. 58

Sturdza, A. C. 24, 64

 

T.

Thallószy, L. 86

Tanaşoca, N. S. 17

Temperley, H. W. V. 28

 

U.

Uhden, R. 122

 

V.

van Dieten, J. L. 29, 37

Vasileva, A. D. 54—55

Vasiliev, A. 44

Vîrtoşu, Em. 14

Vischer, N. 99

Vlachos, Th. 47, 53

von Höfler, C. R. 31

von Hammer, J. 109

 

W.

Wagner, J. Chr. 99

Wasilewski, T. 9

Werner, E. 96

Wittek, P. 96

Wolff, R. L. 31, 38

 

X.

Xenopol, A. D. 14, 21—23, 31—32, 86, 108

 

Z.

Zakythinos, D. 108

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]