Политическа география на средновековната българска държава. II част (1186—1396)

Петър Коледаров

 

Показалец на географските обекти и етническите имена

С получерни цифри са дадени номерата на картите, където са изначени обектите.

 

 

134

 

 

 

135

 

 

 

136

 

 

 

137

 

 

 

138

 

 

 

139

 

 

 

140

 

 

 

141

 

 

 

142

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]