Политическа география на средновековната българска държава. II част (1186—1396)

Петър Коледаров

 

Списък на картните изображения

  

1. Начална територия на възобновената българска държава през управлението на Асен I и Петър II (1186—1197)

2. България през време на царуването на Калоян (1197—1207) и Борил (1207—1218)

3. Търновското царство по време на най-голямото си териториално нарастване през управлението на цар Иван Асен II (1218—1241)

4. Териториални загуби и раздробяване на Търновското царство през управлението на Калиман Асен (1241—1246), Михаил II Асен (1246—1256) и Константин Тих Асен (1257—1278)

5. България при Тертеровци (1280—1323) и феодалното ѝ разчленение

6. България през управлението на царете Михаил III Шишман Асен (1323—1330) и Иван V Стефан (1330—1331)

7. Търновското царство през управлението на цар Иван Александър Асен (1331—1371)

8. Феодални държави и владения в земите, населени с българи, през последните три десетилетия на XIV в.

 

1.

Карта № 1.

България при царете Асен I и Петър II (1186—1197)

 

[[ Столица, Главен град на феодално владение, Град, Крепост, Днешно селище с име в скоби, Име на област

Старобългарски окоп

Освободени от Византия български земи, с годината на освобождението

Територии, чието население се присъединило към възстановената българска държава

Проход ]]

 


 

2.

Карта № 2.

България при царете Калоян (1197—1207) и Борил (1207—1218)

 

[[Столица, Главен град на феодално владение, Град, Крепост, Днешно селище с име в скоби, Име на област

Граници на България през управлението на цар Калоян:

- в началото на управлението

- към 1204 г.

- при гибелта му

Граници на България при цар Борил

Други държавни граници към 1214 г.

Граница на феодално владение

Година на освобождението на територия или град ]]

 

 


 

3.

Карта № 3.

България през царуването на Иван Асен II (1218—1241)

 

[[ Столица, Главен град на феодално владение, Град, Крепост, Средище на българска военноадминистр. Област, Днешно селище с име в скоби

Граници на Българското царство при възшествието на Иван Асен II на престола

Териториални придобивки на България с година

Други държавни граници

Зависими от България страни

Завладени от Теодор Комнин земи до 1230 г.

Име на област ]]

 


 

4.

Карта № 4.

България през управлението на царете Калиман Асен (1241—1246), Михаил II Асен (1246— 1256) и Константин Тих-Асен (1257—1278)

 

[[ Столица, Главен град на феодално владение, Град, Крепост, Днешно селище с име в скоби

Граници на Търновското царство:

- през управлението на Калиман-Асен

- в края на царуването на Михаил II Асен

- в началото на управлението на Константин Тих-Асен

Територии, управлявани от отцепили се след 1246 г. български боляри (Калоян, Константин Тих, Яков Светослав и др.)

Дата на териториална загуба при Михаил II Асен

Загубени от България територии през управлението на Константин Тих-Асен

Други държавни граници ]]

 


 

5. 

 

Карта № 5.

България при Тертеровци — Георги Тертер I (1280—1292), Теодор Светослав Тертер (1300—1322) и Георги Тертер II (1322—1323)

 

[[ Столица, Главен град на феодално владение, Град, Крепост, Днешно селище, с име в скоби

Граници на България при възцаряването на Георги Тертер I

Териториални придобивки на България при:

- Теодор Светослав Тертер

- Георги Тертер II

Граници на български феодални владения

Други държавни граници

Дата на завладяване от Византия и Сърбия на български земи ]]

 


 

6.

 

Карта № 6.

България през управлението на царете Михаил III Шишман-Асен (1223—1330) и Иван V Стефан (1330—1331)

 

[[ Столица, Главен град на феодално владение, Град, Крепост, Днешно селище с име в скоби

Старобългарски окоп

Граници на България при възцаряването на Михаил III Шишман-Асен

Териториални придобивки на България при цар Михаил III

Загубени територии от България при същия владетел в Тракия:

- през 1323 г.

- след поражението при Велбъжд в 1330 г.

Завоевания на сръбския крал Стефан III Дечански в Македония през 1329 г.

Други държавни граници ]]

 


 

7. 

Карта № 7.

България при цар Иван Александър—Асен (1331—1371)

 

[[ Столица, Главен град на феодално владение, Град, Крепост, Днешно селище, с име в скоби

Граници на България при възцаряването на Иван Александър

Граници на Карвунското княжество при обособяването му

Териториални придобивки на България през управлението на цар Иван Александър

Териториални загуби и отстъпки през управлението на същия владетел

Османски завоевания до сражението при Черномен с година

Граници на Сърбия през управлението на цар Стефан Душан:

- при завземането на властта през 1331 г.

- в края на царуването му в 1355 г.

- други държавни граници ]]

 


 

8.

Карта № 8.

Феодално раздробление в земите, неселени с българи през последните три десетилетия на XIV в.

 

[[ Столица, Главен град на феодално владение, Град, Крепост, Днешно селище с име в скоби, Област

Граници на феодалните владения в земите, населени с българи

Година на завладяване на крепост от османските турци

Други граници на държави и феодални владения

Териториални промени на феодални владения ]]

 

[Back to Index]