ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ НАЗАД. Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г.
Коте Попстоянов
 
 
ПОРЕДИЦА ДНЕВНИЦИ И СПОМЕНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
осъществявана с участие на Главното Управление на архивите при Министерския Съвет

Редакционна колегия:
проф. ДОЙНО ДОЙНОВ, ВЕЛИЧКА ФИЛИПОВА, ДАНКО ДИМИТРОВ, к. и. н. КРЪСТЮ ГЕРГИНОВ, ГАЛИНА ГЕРГАНОВА
 

„Дневници и спомени за българската история" е поредица на издателството, създадена през 1983 година. Тя представя съвместни документални издания с Главно управление на архивите при Министерския съвет и нейната основна задача е да запознае българския читател с непубликувани досега спомени и дневници на изтъкнати политически дейци, пряко свързани с новата история на България, както и с публикувани вече спомени на видни български революционери и общественици, станали вече библиографска рядкост.


[Back]